Aktuális tantárgyak

Tantárgykód Tantárgy címe
BMEVIHIBA01 Hálózatok alapjai és üzemeltetése
BMEVIHIBB03 Számítógép-hálózatok a gyakorlatban
BMEVIHIBC01 Hálózat és biztonság laboratórium
BMEVIHIAV39 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban I.
BMEVIHIAV42 Számítógép-hálózatok üzemeltetése a gyakorlatban II.
BMEVIHIAV47 Számítógép-hálózatok professzionális kezelése - Gerinchálózatok
BMEVIHIAV48 Számítógép-hálózatok professzionális kezelése – Routing és szolgáltatások
BMEVIHIJV47 Dokumentumszerkesztés
BMEVIHIM277 Kockázatelemzés és -kezelés
BMEVIHID060 Tömegkiszolgálás II.

Témalabor

ICT rendszerek elemzése, tervezése és fejlesztése a gyakorlatban

Vezető konzulens: Zsóka Zoltán <zsoka@hit.bme.hu>

A megfelelő átviteli minőségű és megbízhatóságú hálózatok egyre nagyobb szerepet kapnak a mindennapi tevékenységekben is. A témalabor az IP-hálózatok és az azokon alapuló ICT rendszerek teljesítményelemzésének, üzemeltetésének, tervezésének és fejlesztésének alapvető módszereit járja körül.

A témakörök alapjait összefoglalók és vezetett csoportos feladatmegoldások során ismerik meg a hallgatók a félév első felében. Ezt követi valamely kiválasztott témában kapott feladat önálló vagy kis csoportban történő feldolgozása.

A feladatmegoldások kapcsán a tanszéken fejlesztett szoftvereszközök főbb funkcióival és gyakorlati alkalmazásával is megismerkednek, és a szoftvereszközök továbbfejlesztésébe is bekapcsolódhatnak. A témakörök mindegyike folytatható önálló labor és szakdolgozat keretében.

Kód Leírás
5GCV5G Core elemeinek vizsgálata: A mobil hálózatok új generációjához kidolgozott architektúra számos új elemet is tartalmaz, melyek alapvetően befolyásolják a hálózat teljesítményét, ezért vizsgálatuk fontos. A kapcsolódó feladatok során a hallgatók megismerkednek a 5G gerinchálózati szegmensének (core) elemeivel és az elemek közti kommunikációval (jelzés, vezérlés).
5GBMMobil 5G backhaul hálózatok modellezése: Az 5G mobil hálózatok architekturális és szolgáltatási újdonságai alapvetően új követelményeket támasztanak a backhaul hálózattal szemben is. Az alkalmazott hálózatvirtualizálási technikák (NFV - Network Function Virtualization) és új architekturális megoldások a modellezési megközelítések új irányokba mutató továbbfejlesztését igénylik. A feladatok egyszerű, általános architekturális modellek specifikálását és értékelését, valamint egyszerűbb tervezési és elemzési esettanulmányok kidolgozását érintik.
JKITJármű-kommunikációs infrastruktúra hálózati csatlakoztatásának tervezése, elemzése: A járművek kommunikációjának támogatásához számos végponti egységet (pl. R-ITS-S, RSU, radar, LIDAR) kell a nagyvárosi főútvonalak és autópályák mellé telepíteni. Ennek a jármű-kommunikációs infrastruktúrának a hálózati csatlakoztatását komplex modellek segítségével lehet csak megtervezni. A modellnek lehetővé kell tennie a tervek különböző szempontok (pl. rendelkezésreállás, késleltetés) szerinti értékelését is. A feladat hipotetikus nagyvárosi és országos hálózati modellből kiindulva hálózati esetek és változatok kidolgozása az útmenti egységek és szenzorok csatlakoztatására.
HPRGHálózatok programozása: A hálózati eszközök ma már lehetőséget nyújtanak az üzemeltetők számára, hogy hatékonyabb, programozható felületet adjanak a karbantartásra és a módosításokra. Ezek a technológiák ma már elérhetőek szinte minden gyártónál és szabványok is készültek hozzájuk. A munka során a hallgatók meg kell ismerkedjenek a NETCONF/RESTCONF és a YANG protokollok alapjaival, használatával, illetve szkriptszintű programozást lehetővé tevő python nyelvvel. A cél, hogy végül egyszerű lekérdezéseket és beállításokat elvégző szkripteket készítsenek, melyeket virtualizált eszközökön próbálnak ki.
HAUTHálózatok automatizált üzemeltetése: Többféle technológia is lehetővé teszi, hogy több hálózati eszközt egy központi programszkript lefuttatásával konfiguráljunk. Erre alkalmasak olyan, egyébként általános automatizálási célokra használatos eszközök is, mint például az Ansible. A feladat az Ansible megismerése és használata virtualizált hálózati környezetben. Az egyszerű lekérdezéseket elvégző szkriptek (playbookok) elkészítése mellett cél saját, python nyelven írt modulok integrálása is.
HADMHálózati anomáliák detektálására alkalmas módszerek vizsgálata: A hálózatok működésük során rengeteg adatot generálnak, melyek sok szempontból elemezhetők, például anomáliás (szokatlan, potenciálisan hibás) működés szempontjából is. Erre a feladatra különböző anomália detekciós módszerek (pl. isolation forest, LODA) alkalmazhatók. A téma során a hallgatók ezeket a módszereket és a hozzájuk kapcsolódó kiértékelési eszközöket ismerik meg és alkalmazzák szintetikus és valós adatokra.
ÜAMIÜtemezési algoritmusok hatása a szolgáltatásminőségre: A feladat során a hallgató valós forgalmi mintát állít elő (pl. videóhívás), majd szimulátor segítségével megvizsgálja, miként módosítja ezt, ha a hálózatban különböző ütemezési módszereket alkalmazunk (pl. prioritásos kiszolgálás). A feladat célja, hogy a hallgató jártasságot szerezzen valós hálózati problémák szimulációjában és a hálózati forgalom ütemezésének alapjaiban.
OHTEOptika-alapú hálózatok tervezése és elemzése: A többrétegű kommunikációs hálózatok tervezésénél figyelembe kell venni a hálózat struktúráját, tényleges kapacitásait, és fel kell készülni az üzemeltetése során előforduló szándékos vagy nem szándékos hibákra is. A feladat a modellezési háttér megismerése és alkalmazása, és egyes tervezési lépések kiegészítése, vagy védelmi megoldások elemzésének fejlesztése. A feladathoz kapcsolódhat szoftverfejlesztés is (C, C++, Python).

Jelentkezés, témaválasztás

Az AddICT laborhoz jelentkezett hallgatókkal egyeztetni fogjuk a vezetett alkalmak időpontjait. Az önálló témák hozzárendelését a közös rész végeztével tesszük meg, de nem baj, ha már a kezdetektől van valakinek választott témája.

Mérési laborok

Mérés neve Leírás
ATM Egy igazi ATM kapcsolót (Alcatel) lehet vizsgálni Wandel & Goltermann protokoll analizátorral.
5MN A mérés célja az 5G szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, 5G előfizetői mobil készülék (UE) és az 5G core közötti alapvető NAS és NG-AP jelzési üzenetváltások megfigyelése és megértése.
MapReduce A mérés célja a MapReduce paradigma ismertetése Apache Hadoop keretrendszerben (Apache Hadoop Yarn, HDFS).