Telek Miklós, DSc
professor
I.L.117
+36 1 463 2084
Do Van Tien, DSc
professor
I.B.128
+36 1 463 2070
Horváth Gábor, PhD
professor, deputy head of department
I.L.116
+36 1 463 3254
Jereb László, DSc
Professor Emeritus
I.B.116
+36 1 463 2096
Zsóka Zoltán, PhD
associate professor
I.B.123
+36 1 463 3279
Farkas Károly, PhD
associate professor
I.B.119
+36 1 463 2830
Jakab Tivadar
hon. associate professor
I.B.123
+36 1 463 1010
Sipos Attila
adj. assist. professor, hon. associate professor
I.B.116
Mészáros András
assistant professor
I.B.115.
+36 1 463 3219
Do Hoai Nam, PhD
research fellow
I.E.223
+36 1 463 3216
Izsó Tamás
assistant research fellow
I.B.124
+36 1 463 3277
Szandi Lajos
assistant research fellow
I.B.124
+36 1 463 2169
Bajor Péter
assistant research fellow
I.B.125
+36 1 463 3283