Font Size

SCREEN

Cpanel

Articles

***English version***

 

A Multi Protocol Label Switching eljárást Linux környezetben mutatja be a mérés. Az MPLS-ről jó összefoglaló olvasható a Wikipedián, a nyilt forráskódú mpls-linux projekt honlapja a SourceForge-n található, az onnan letöltött rendszert használjuk a mérésben. A mérés során egy jellegzetes forgalomszabályozási probléma hagyományos, és az MPLS segítségével történõ, azaz automatizálható megoldását kell összehasonlítani.

Segédanyagok a felkészüléshez

 

Előkészületek

A mérést virtuális környezetben fogjuk végezni. Tehát a bejelentkezéshez:

 • user: mplsmeres, password: mplsmeres
 • root password: meres

A root futtassa a következő két parancsot root jogosultággal:

 • mknod -m 0600 /dev/vmmon c 10 165
 • /etc/init.d/vmware restart

(Ha "virtual ethernet failed" üzenetet kapunk, az nem baj.)

Indítsuk el a "vmware workstation" programot a menüből: Applications >> System >> Vmware Workstation. Néhány másodperc múltán jelenik meg az ablak, melyben a méréshez használt 3 gép, és a belőlük képzett hálózat látható.

(Probléma esetén a  /home/mplsmeres/vmware/Mpls_meres/Mpls_meres.vmtm konfigurációs fájlt kell betölteni.)

A 3 ethernet kapcsolatot úgy konfiguráltuk, hogy az mpls01-mpls02 összeköttetés 10Mbit/sec sebességű, a másik két összeköttetés pedig 100Mbit/sec-os.

A virtuális gépek a "Power on this team" gombbal indíthatók. A három virtuális gépen ugyanaz a konfiguráció: két operációs rendszer van telepítve, a méréshez használt OS automatikusan indul. Login paraméterek:

Mpls_meres OS: root (mpls) Mivel a mérés során használandó parancsokhoz root jogosultság kell, érdemes  root-ként bejelentkezni.

A virtuális gépek kezelése először furcsa lesz, de hamar meg lehet szokni. A szokásos terminológiában "host" vagy "host OS" az anya-gép, illetve az azon futó operációs rendszer, "guest" pedig a virtuális gép megnevezése. Az input perifériák (billentyűzet, egér) jelét alapértelmezésben a "host" rendszer kapja. A VMware programban az egérrel lehet kiválasztani, hogy melyik "guest" képernyőjét látjuk. A "guest" képernyőjére klikkelve az inputot a "guest"-re irányítjuk (egér most nem használható). A Ctrl+Alt kombinációval lehet az inputot visszairányítani a "host"-ra.

Majd a mérés végén a virtuális gépeken halt parancsot kell kiadni a kikapcsolás előtt.

 

Mérési feladatok (IP)

A mérés során egy forgalomszabályozási probléma megoldását kell megvizsgálni tisztán IP és IP over MPLS környezetben. A probléma a következő: egy forgalmi folyam által igényelt sávszélesség megnövekedik, és az eddig e folyamot kiszolgáló útvonal biztosította kapacitás elégtelennek bizonyul. A folyamot egy elegendő szabad kapacitással rendelkező alternatív útvonalra kell átirányítani.

 
mpls

Az ábrán látható mérési elrendezésen ezt a következőképpen idézhetjük elő: a 10 Mbit/s-os Ethernet kapcsolaton annak kapacitásánál nagyobb volumenű forgalmat próbálunk átvinni az iperf forgalomgenerátor segítségével (amellyel egyúttal mérni is tudjuk az átvitt adatmennyiséget). Ezt az alapproblémát kétféleképpen kell a mérés során megoldani: egyrészt az IP routing módosításával, majd az eredeti állapot visszaállítása után MPLS segítségével.

  Előkészítéskéntszükséges, hogy a kernelben kikapcsoljuk a spoof-protection-t az mpls03 és mpls01 gépeken. Erre azért van szükség, mert bekapcsolt spoof-protection mellett a kernel egy adott interface-en csak olyan beérkezõ csomagokat fogad el, amelyek feladójának címzett csomagot a routing tábla alapján az érkezési interface-en kellene kiküldeni. A spoof-protection állapotáról a /proc/sys/net/ipv4/conf/{all,default,eth0,eth1}/rp_filter tartalma tájékoztat, és változtatni is itt lehet rajta (root jogokkal írható/olvasható).

1. Kapcsolja ki az mpls01 és mpls03 gépeken a spoof-protection-t!

Hatékony megoldás:

for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do echo 0 > $i; done;

 2. Generáljon 20Mb/s UDP adatforgalmat mpls01 és mpls03 között!

Az iperf program egy kliens-szerver alkalmazás. Először a szervert indítjuk az mpls03 gépen:

mpls03:    iperf -s -u           (server mode, UDP)

Azután a klienst az mpls01 gépen:

mpls01:    iperf -c 192.168.2.3 -b 20M -u            (client mode + server IP, speed, UDP)

Meg kell várni, míg a kliens befejezi a tesztet, azután a szerveren lehet megnézni az eredményt.

3. IP szinten irányítsa a forgalmat az mpls02 gépen keresztül!

Mielőtt belefogna, nézze meg a gépek routing tábláját (route vagy ip route : eltérő formátumban, de ugyanazt mutatja a két parancs). A megoldáshoz módosítani fogjuk a gépek routing tábláját.

A végrehajtáshoz a következőket kell tennünk (nem feltétlen ebben a sorrendben!):

 • Az mpls01 gépen az iperf klienssel a 192.168.1.3 címen kapcsolódunk a szerverre.
 • Az mpls01 géppel tudatjuk, hogy a 192.168.3.2 címen keresztül lehet elérni a 192.168.1.0 hálózatot.
  mpls01:         ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.3.2
 • Ellentétes irányban az mpls03 routing tábláját is átírjuk.
 • Az mpls02 gépen be kell kapcsolni az IP forwardingot (/proc/sys/net/ipv4/ip_forward),

A ping -R paranccsal ellenőrizze, hogy minden rendben van-e, aztán végezze el a mérést az iperf paranccsal.

4. Állítsa vissza a routing táblákat, állítsa le a forgalomgenerátort!

 

Mérési feladatok (MPLS)

5. Hozzon létre mpls tunnelt az mpls02 gépen keresztül!

A feladatot úgy fogjuk megoldani, hogy az mpls01 és mpls03 gépek változatlan IP címen fogják egymást látni, de a csomagok a nagyobb sebességű összeköttetésen fognak közlekedni.. A címke kiosztás önkényes, az ábrán pirossal jelöltük. A parancsokat az mplsadm használata leírás alapján állítottuk össze.

mpls2

mpls01-on:

 • Lekapcsoljuk az eredeti Ethernet interfészt:
  ifconfig eth1 down
  A routing táblából automatikusan törlődnek az interfészhez tartozó bejegyzések.
 • Az mpls02 felé menő interfészt a nullás címtérhez rendeljük:
  mplsadm -L eth0:0
 • Létrehozzuk a kimenő csatornát mpls02 felé:
  mplsadm -A -O 0 -o push:gen:301:set:eth0:ipv4:192.168.3.2  (--> HEX KEY1 pl. 0x2)
  A parancs egy hexa kóddal tér vissza, ami a létrehozott csatorna azonosítója.
 • Létrehozzuk a tunnelt:
  mplsadm -A -T mpls0
  Az így létrehozott mpls0 interfész ugyanúgy használható, mint például eth0.
 • A létrehozott interfészhez rendeljük az IP címet:
  ifconfig mpls0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.255
 • A létrehozott interfész kimenő forgalmát a csatornába irányítjuk:
  mplsadm -B -O KEY1 -T mpls0
 • A 1192.168.2.0 alhálózat az új interfészen lesz elérhető:
  route add -net 192.168.2.0/24 mpls0
 • A 300-as címmel várunk érkező csomagokat
  mplsadm -A -I gen:300:0

Az mpls aktuális beállításait a /proc/net/mpls_* fájlokban lehet megnézni.


mpls03-on:

     mpls01-hez hasonlóan az mpls03-on is kell konfigurálni MPLS-t! Segítéség:  A fenti ábra alapján kell meghatározni a mpls03-ra vonatkozó MPLS címkéket és IP értékeket, majd itt is kell azokat a parancsokat futtatni, amelyeket kiadtuk az mpls01-on!

 

Utána az átjátszó állomáson (mpls02):

 • mplsadm -L eth0:0
 • mplsadm -L eth1:0
 • mplsadm -A -O 0 -o push:gen:101:set:eth0:ipv4:192.168.1.3    (--> HEX KEY1 pl. 0x2)
 • mplsadm -A -O 0 -o push:gen:300:set:eth1:ipv4:192.168.3.1    (--> HEX KEY2 pl. 0x3)
 • mplsadm -A -I gen:100:0
 • mplsadm -A -I gen:301:0

A következő két parancs végzi az átirányítást:

 • mplsadm -B -I gen:100:0 -O KEY2
 • mplsadm -B -I gen:301:0 -O KEY1

6. Generáljon 20Mb/s adatforgalmat a két gép között!

Ilyet már csináltunk, nem okozhat gondot. Mérje meg a csatorna sebességét.

Nem fog működni a dolog: valami még hiányzik. Tessék próbálkozni a ping -R paranccsal, a tcpdump-pal vizsgálható a forgalom.

7. Építse ki a 200-201 címekkel működő ágat!

 

Kérdések

 • Mi az MPLS működésének a lényege?
 • Mi az LSP?
 • Mi az LSR/LER, mi a különbség köztük és hogyan működnek?
 • Mit jelent az MPLS forwarding instruction? Miért van rá szükség?

A mérést kidolgozta: Király Csaba, Kálmán Barnabás és Pándi Zsolt

You are here: Home